Welkom bij Henk Raggers Advies & Audits!

Organisaties worden bij de dagelijkse bedrijfsvoering voortdurend geconfronteerd met allerlei wet- en regelgeving wat veel energie kost om hieraan te kunnen voldoen, maar waarschijnlijk nog meer energie vergt om deze wet- en regelgeving daadwerkelijk bij te kunnen houden. Vooral voor organisaties met een dusdanige personeelsgrootte, waarbij voor deze taak geen personeelslid kan worden “vrijgemaakt”, is het behoorlijk lastig.

Henk Raggers Advies & Audits wil zich als adviseur inzetten op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor de organisatie die met deze materie wordt geconfronteerd en hierbij begeleid wil worden.

Henk Raggers is daarnaast opgeleid als extern auditor en veiligheidskundige, die door certificatie-instellingen kan worden ingezet om externe audits uit te voeren.

Door de combinatie van gevolgde opleiding en een ruime werkervaring als kwaliteit, arbo en milieumanager in het bedrijfsleven, aangevuld met norm- en systeemkennis op basis van auditoropleiding, vloeien praktische en theoretische kennis, bijna als vanzelf samen, in het uit te brengen advies.
Een advies dat overeenkomt met de wet- en regelgeving, maar daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is, in overleg met de betreffende medewerkers is ontstaan en door deze medewerkers wordt geaccepteerd en uitgevoerd.

Kortom; een werkbaar advies!