diensten

Advies m.b.t. kwaliteit, arbo, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en medezeggenschap

Onderwerpsgerichte advisering
Het uitwerken van maatwerkoplossingen. Hierbij valt te denken aan:

- Advies bij opzet bedrijfshulpverleningsplan.
- Advies bij opzet en uitvoering risico-inventarisatie en evaluatie.
- Advies bij vergunningaanvraag.
- Advies bij communicatie met overheid, brandweer en / of arbeidsinspectie.
- Advies bij onderzoek naar medewerkertevredenheid.
- Advies bij onderzoek naar klanttevredenheid.
- Advies bij onderzoek naar leveranciersselectie en -beoordeling.

Systeemgerichte advisering
Gericht op de individuele onderwerpen of als totaalpakket. Hierbij valt te denken aan:

- Beleidsformulering met daarbij vaststelling van de kritische succesfactoren gericht op het gehele bedrijf of organisatie.
- Vaststellen van doelstellingen en taakstellingen gerelateerd aan beleid en kritische succesfactoren.
- Het vaststellen van de verschillende processen en de beheersing hiervan.
- De impact van het begrip klantgerichtheid op de organisatie.
- Advies omtrent het opzetten van een intern auditplan en het uitvoeren van interne audits.
- Begeleiding bij het uitvoeren en opstellen en evalueren van een directiebeoordeling.
- Advies bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, o.a. gebaseerd op de MVO Prestatieladder.

Advisering van ondernemingsraden
Naast de onderwerpsgerichte en managementsysteemgerichte advisering m.b.t. de werkgebieden kwaliteit, arbo en milieumanagement richt Henk Raggers Advies en Audits zich tevens op advisering van ondernemingsraden.

- Advisering rondom algemene OR-onderwerpen.
- Advisering van ondernemingsraden t.a.v. de vakgebieden kwaliteit, arbo, milieu en MVO.

Auditor
Ter aanvulling op het uitbrengen van een zo optimaal mogelijk managementsysteemgericht advies kan Henk Raggers naast het adviseurschap de nevenfunctie van lead auditor via een geaccrediteerde certificerende instelling vervullen, bij die organisaties waar dit geen integriteitsproblemen oplevert met eerder uitgebracht of in de toekomst uit te brengen advies en vice versa.

Samen kijken...

gericht...

van de oppervlakte...

...naar diepgang!