Missie

Als adviseur een brug slaan tussen de theorie, wet- en regelgeving en de praktische uitvoering hiervan door de klant.
De werkgebieden waarop Henk Raggers Advies & Audits zich richt, zijn:
- Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001
- Arbomanagement volgens OHSAS 18001/ VCA /ISO45001
- Milieumanagement volgens ISO 14001
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens MVO Prestatieladder
- Advisering t.b.v. Ondernemingsraden

Door middel van opgedane praktijkervaring en het verwerven en bijhouden van de benodigde kennis van wet- en regelgeving, de klant d.m.v. advisering begeleiden, met als oogpunt om voor de klant zoveel mogelijk de weg vrij te maken in het oerwoud van de wet- en regelgeving.

... de helpende hand

... aanleunen

... rustpunt

visie

Door het bedrijfseconomisch steeds grotere belang om zo “LEAN” mogelijk te produceren, wordt er op organisaties steeds meer druk uitgeoefend op het zoveel mogelijk reduceren van "overbodigheid" en daarmee samenhangende kosten.

Steeds meer organisaties zullen pogingen ondernemen om op het gebied van kwaliteit, arbo en milieumanagement, dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar lopen daarbij wel op tegen het probleem dat er vanuit wet- en regelgeving en vraag door afnemers nog wel veel moet worden geregeld.

Een organisatie kan over het algemeen maar een beperkte hoeveelheid tijd besteden aan dit soort zaken, omdat die zich moet richten op zijn kernactiviteit, namelijk de dagelijkse bedrijfsvoering.

De inzet van Henk Raggers Advies & Audits, kan als adviseur met de juiste kennis en aanpak, een zeer aangename mogelijkheid zijn om dit soort zaken als organisatie toch goed te regelen.

... soms is het zicht niet helemaal helder

... soms zijn er blokaddes op je weg

... er zijn vaak ook andere mogelijkheden